“แรมโบ้” ลุย! อีสาน มอบป้าย “รวมไทย สร้างชาติ” เลิก แบ่งแยก

241

“แรมโบ้ อีสาน” รับคืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสาน 20 จังหวัด มอบป้ายเครือข่าย หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนคนท้องถิ่น เลิกแบ่งสี แบ่งฝ่าย มาร่วมกัน รักประเทศไทย 

วันที่ 28 มิ.ย.63 ที่ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่น โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ หรือ “แรมโบ้” ผช.รมต.สำนักนายกฯ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีรับมอบคืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสาน 20 จังหวัด และได้มอบป้ายเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนท้องถิ่น เรารักประเทศไทย ให้กับผู้นำเครือข่ายวิสาหกิจฯ  ที่มาร่วมพิธีกว่า 1,000 คน

โดยมี นายอานนท์ แสนน่าน อดีตประธานเครือข่ายหมู่บ้านคนเสื้อแดงแห่งประเทศไทย และแกนนำ ให้การต้อนรับ พร้อมเชิญอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสาน ทั้ง 20 จังหวัด ขึ้นมอบคืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดง และ นายสุภรณ์ ได้มอบป้ายและธงหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน เรารักประเทศไทย “รวมไทย สร้างชาติ” ตามแนวนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการเห็นไทยรวมพลังสร้างชาติร่วมกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

“แรมโบ้”อีสาน  กล่าวปราศรัย ชี้แจงนโยบายของรัฐบาลต่อกลุ่มวิสาหกิจและกลุ่มเกษตรว่า รัฐบาล มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรคนไทยทุกคน และนายกฯ ปรารถนา อยากจะให้พี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีกินดี มีอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน หมดหนี้ หมดสิน จึงให้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพิ่มศักยภาพสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ครัวเรือน รัฐบาลและหน่วยราชการพร้อมจะผลักดันและสนับสนุนดูแลเกษตรกรฐานใหญ่ของประเทศให้ดีที่สุด จนกว่าพี่น้องจะมีความอยู่ดีกินดี หมดหนี้หมดสิน มีรายได้มากขึ้น ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้กับพสกนิกรชาวไทย ซึ่งมีคุณค่าสูงยิ่ง

“นายกฯ ท่านมีความตั้งใจที่อยากจะเห็นคนไทยทุกหมู่เหล่าทุกภาคส่วน มีความสมัครสมานสามัคคี ปรองดอง ไร้ความขัดแย้ง ไม่มีแบ่งสี แบ่งฝ่าย ให้คนไทยทุกคนรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้แนวทาง “รวมไทย สร้างชาติ” ที่นายกฯ อยากเห็นคนเก่ง คนดี คนมีความสามารถและคนไทยทุกคน มาร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยของเราก้าวไปข้างหน้าไปด้วยกัน เพื่อให้มีเศรษฐกิจเติบโต ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเพื่อให้คนไทยทุกคนมีจิตสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่พลเมืองดีเพื่อปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ ของคนไทยตลอดไป” นายสุภรณ์ กล่าว