นักเรียน-ผู้ปกครองประท้วงไล่ ผอ.อิสลามวิทยาลัย บริหารไม่เป็นธรรม

1299

เวลา 10.00 น. คณะศิษย์เก่า ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนจำนวนหนึ่ง ได้ชุนนุมประท้วงขับไล่ผู้อำนวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนายสายัณห์ ต่ายหลี  ออกจากตำแหน่ง ด้วยเหตุผลบริหารโรงเรียนไม่เป็นธรรม และใช้อำนาจเผด็จการในการบริหารโรงเรียน