จี้ สนง.ที่ดินรังวัดที่ แก้ขยะล้นเมืองคอน

30

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ปัญหาขยะของเทศบาลนคร เป็นปัญหาที่หมักหมมมานาน โดยเฉพาะเรื่องที่ดินบริเวณกองขยะ ไม่สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างอะไรได้เลย หากยังไม่มีที่ดินเป็นของเทศบาล จากเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 200 ไร่ ใช้เป็นที่ฝังกลบขยะชุมชนไปแล้ว 74 ไร่ สามารถตรวจสอบเอกสารสิทธิได้ 60 ไร่ โดยได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินถูกต้อง จำนวน 23 ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์จำนวน 37 ไร่ ส่วนที่เหลือยังหาเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนไม่ได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินเดิมที่เคยยกกรรมสิทธิ์ให้เทศบาลเสียชีวิตไปแล้วหลายราย ปัจจุบันทางท้องถิ่น และจังหวัดกำลังประสานไปยัง สนง.ที่ดินเพื่อเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อเดินหน้าก่อสร้างโครงการแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิงตามความต้องการต่อไป

ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหา ผศ.เชาวน์วัศ กล่าวว่า ในระยะสั้น โดยเฉพาะการจัดทำเสริมคันดินบ่อขยะจะแล้วเสร็จในวันที่ 8 มี.ค.นี้อย่างแน่นอน ส่วนการดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่โดยรอบพื้นที่กองขยะนั้น ได้มอบหมายให้นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีรับผิดชอบ เข้าใจว่าน่าจะเป็นไปตามที่คณะทำงานชุดจังหวัดได้สรุปในการประชุมทุกๆวันจันทร์ สำหรับกองขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 55 อปท.ที่นำขยะมาทิ้ง มีปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ 255 ตัน/วัน และมีปริมาณขยะสะสมกว่า 1.3 ล้านตัน.

cr:ตะขบป่า