สภาฯเนเธอแลนด์ผ่านกฎหมายอนุญาตปลูกกัญชาขาย

239

สภาล่างของเนเธอร์แลนด์โหวตผ่านร่างกฎหมายอนุญาตให้ปลูกกัญชาขายได้ แม้จะถูกคัดค้านว่า อาจผิดกฎหมายระหว่างประเทศ

สภาผู้แทนราษฎรของเนเธอร์แลนด์ลงมติด้วยคะแนนเสียง 77-72 ผ่านร่างกฎหมายอนุญาตให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาเพื่อขายได้ แม้อัยการจะแสดงความกังวลว่า การอนุญาตให้ปลูกกัญชาขายได้ อาจถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศ

ปัจจุบัน เนเธอร์แลนด์อนุญาตให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชา เพื่อใช้เสพเองได้ไม่เกิน 5 ต้นต่อครัวเรือน และสามารถไปซื้อกัญชาเสพได้ตาม “ร้านกาแฟ” โดยรัฐบาลจะเก็บภาษีจากร้านที่ขายกัญชาด้วย แต่รัฐไม่อนุญาตให้มีการปลูกกัญชาขายเป็นอาชีพ หากเจ้าหน้าที่พบกัญชาเกิน 5 ต้น หรือพบการปลูกกัญชาโดยใช้ระบบไฮโดรโปนิก ติดตั้งไฟสำหรับการปลูกพืชในร่ม หรือระบบ extractor มากกว่า 1 ชุดก็จะถือว่าเป็นการปลูกเป็นอาชีพ แม้ปกติแล้วการปลูกพืชในร่มจะใช้ระบบเหล่านี้อย่างน้อย 2 ชุด

อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายนี้จะถูกส่งให้วุฒิสภาพิจารณาก่อน จึงจะสามารถออกเป็นกฎหมายได้ แต่นักวิเคราะห์มองว่า มีแนวโน้มว่า พรรคเสรีนิยมอาจไม่ได้รับเสียงสนับสนุนมากพอในสภาสูง

แม้จะยังไม่แน่นอนว่า กฎหมายนี้จะผ่านสภาสูงหรือไม่ ประธานสหภาพร้านกาแฟก็บอกว่า นี่เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับผู้ประกอบการร้านกาแฟ เพราะหากมีการบังคับใช้กฎหมายนี้ จะทำให้ร้านกาแฟสามารถจัดการปัญหาเกี่ยวกับการซื้อกัญชามาขายต่อได้ และจะทำให้กระบวนการค้ากัญชาโปร่งใสขึ้นด้วย

Voicetv