แม่ทัพภาค4 ชู “กำนัน-ผญบ.” คือ หัวใจ ขับเคลื่อน ดับไฟใต้ ยกเหตุ ยะรัง เตือนสติ

233

แม่ทัพภาค 4 เดินสายสร้างความเข้าใจ กำนัน ผู้ญบ. ปลายด้ามขวาน ย้ำทุกคน คือ หัวใจช่วยดูแล สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน หลังเกิดเหตุปะทะรุนแรง พื้นที่ อ.ยะรัง ปัตตานี ย้ำความรุนแรงไม่ช่วยให้เกิดความสงบ

วันที่ 17 ส.ค.63 พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินทางลงพื้นที่ พบปะพูดคุย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยนราธิวาส ปัตตานี 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ก่อนจะปิดท้าย ที่จังหวัดยะลา หลังจาก สามารถคลี่คลายสถานการณ์เหตุปะทะที่ บ้านบือแนจือแร หมู่ที่ 2 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี วิสามัญคนร้าย 7 ราย ตรวจยึดอาวุธปืนได้ 9 กระบอก โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำ ผู้นำท้องถิ่น โดยเฉพาะ กำนัน ผู่ใหญ่บ้าน คือ หัวใจสำคัญที่จะร่วมกันสร้างสันติสุข ดูแลปกป้องพี่น้องประชาชน ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

การเข้าพิสูจน์ทราบและบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี วันนี้ตั้งใจมาพบ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพูดคุยสร้างความเข้าใจในการร่วมกันสร้างสันติสุข ดูแลปกป้องพี่น้องประชาชน เพราะทุกคนเป็นหัวใจสำคัญ การใช้ความรุนแรงไม่ก่อให้เกิดความสันติสุข การพูดคุยเพื่อสันติสุข ผ่านสภาสันติสุขตำบลเท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

แต่สำหรับกลุ่มที่ยังคงก่อเหตุ กระทำผิดกฎหมาย ทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ ก็จำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้รวมไปถึงผู้ที่ให้การช่วยเหลือ หรือ ให้ที่พักพิงผู้ก่อเหตุรุนแรงด้วย ถ้ายังมีความเคลื่อนไหวอยู่ในหมู่บ้าน จะต้องมีการสอบสวน ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ที่ผ่านมาต้องขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ช่วยดูแลประชาชน ทั้งเรื่องโควิด เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบ การดูแลรักษาป่าไม้ ปัญหายาเสพติด แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมี อีกส่วนน้อย 1-2 เปอร์เซ็นต์ที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการสูญเสีย ซึ่งจะต้องมีการแก้ไข เอาน้ำดีไล่น้ำเลวให้ได้และ อย่าเอาชีวิตชาวบ้านผู้บริสุทธิ์มาเป็นเดิมพัน

“ขอให้ยึดถือประโยชน์และความสุขของประชาชนเป็นสำคัญ เพราะถ้าพื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัย ความสันติสุขก็จะตามมา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ให้เกิดความมั่นใจ ไว้ใจ และเชื่อมั่น เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัย” แม่ทัพภาค4 กล่าว และย้ำว่า ถ้าพื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัย ความสันติสุขก็จะตามมา และหากพบเห็นสิ่งปกติ บุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหว ขอให้แจ้งมายังเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 โทร : 061-1732999 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง