เปิดซะที! กทม.เตรียมเปิด”ทางลอดมไหสวรรย์”ทางลอด 7 ชั่วโคตร 10 มีนา

221

เตรียมเปิดการจราจรทางลอดมไหสวรรย์เต็มรูปแบบ 10 มี.ค.นี้

(22 ก.พ.60) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางลอดและถนนต่อเชื่อมในพื้นที่ฝั่งธนบุรี โดยมี คณะผู้บริหารสำนักการโยธา สำนักงานเขตพื้นที่โครงการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) บริษัทชิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น บริษัทกำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด ร่วมลงพื้นที่

เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก (แยกมไหสวรรย์) ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เปิดใช้งานชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.59 ที่ผ่านมา ขณะนี้เหลือเพียงเก็บรายละเอียดงาน อาทิ ผิวจราจร ทาสีตีเส้น งานติดตั้งป้ายสัญญาณ ป้ายบังคับ ป้ายเตือน และทางเท้าด้านข้างอุโมงค์ทั้ง 2 ฝั่ง โดยจะเปิดการจราจรเต็มรูปแบบในวันที่ 10 มี.ค.60  จากนั้น เวลา 14.00 น. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการทางแยกต่างระดับถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 มีระยะทางรวมประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นโครงการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาและแบ่งเบาปริมาณจราจรบนถนนบรมราชชนนีและเพชรเกษม โดยเชื่อมต่อโครงข่ายถนนสายหลัก ประกอบด้วย ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนเพชรเกษม ถนนบรมราชชนนี ถนนกาญจนาภิเษก ถนนพุทธมณฑลสาย 1,2,3,4 ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนกาญจนาภิเษก เกือบเสร็จสมบูรณ์ เหลือเพียงสะพานทางเลี้ยวขวาลงสู่ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก ความล่าช้าเนื่องจากการรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า ทำให้เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างบริเวณเชิงสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษก โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถเปิดใช้งานได้ประมาณเดือน มี.ค.60

เวลา 14.30 น. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพรานนก ซึ่งการก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากรฟม.ต้องการใช้พื้นที่ในการสร้างรางและสถานีรถไฟฟ้า ซึ่ง รฟม.ได้กำหนดคืนพื้นที่ให้แก่กรุงเทพมหานครในส่วนที่ก่อสร้างรางภายใน ส.ค.60 และจะคืนพื้นที่ที่เหลือทั้งหมดภายในเดือน ม.ค.61 อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครมีโครงการขยายถนนเชื่อมต่อเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร โดยให้รถที่มาจากถนนจรัญสนิทวงศ์-พุทธมณฑลสาย 4 สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์มุ่งหน้าไปทางบางขุนนนท์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

จากนั้นเวลา 15.00 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาส และสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณย่านศิริราชและถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งเดิมถนนสุทธาวาสเป็นถนน 2 ช่องจราจร โดยกรุงเทพมหานครจะดำเนินการขยายเป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งในขณะนี้ผู้รับเหมาได้เริ่มดำเนินการปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมการวางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรแล้ว เวลา 15.30 น. ลงพื้นที่ตรวจโครงการยกระดับถนนศิริราชและขยายถนนสุทธาวาส ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช โดยดำเนินการขยายสะพานอรุณอมรินทร์ จากเดิม 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร และก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมทั้งก่อสร้างทางขึ้นจากริมคลองบางกอกน้อยเชื่อมกับสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยเพื่อไปแยกอรุณอมรินทร์

ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวทั้งหมดแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ลดการจราจรติดขัดบริเวณทางแยกต่างๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

—– (จิรัฐคม…กปส.รายงาน)