“อลงกรณ์” ประชุมคณะกก.พัฒนาสินค้า “ฮาลาล” ลุยตลาด โกตาบารู

70

“จุรินทร์” มอบ “อลงกรณ์” นั่งหัวโต๊ะ ประชุมเดินหน้า พัฒนา สินค้า “ฮาลาล” ลุยตลาดทั่วไทย โดยเฉพาะพื้นที่ จชต. พร้อมคัดเลือก ผลิตภัณฑ์ชั้นนำ ส่ง กงสุลใหญ่ โกตาบารู จำหน่าย มาเลเซีย

วันที่ 19 ต.ค.63 นายอลงกรณ์ พลบุตร ในฐานะที่ปรึกษา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการจัดทำวิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผล 2. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” 3.คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตและการลงทุนเกี่ยวกับสินค้าและผลผลิตการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” และ 4.คณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน ” ฮาลาล” ในพื้นที่ชายแดนใต้

นอกจากนั้นที่ประชุมฯยังมีการพิจารณาตามที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องการขอสนับสนุนข้อมูลรายชื่อ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารฮาลาลที่มีศักยภาพ และได้รับเครื่องหมายรับรองเครื่องหมายฮาลาลไทย เพื่อรวบรวมส่งต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย ใช้เป็นข้อมูลผลักดันการขยายตลาดสินค้าฮาลาลไทย ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ในมาเลเซียต่อไป