กลุ่มค้านท่าเรือน้ำลึกปากบารายื่นหนังสือยกเลิกเวทีรับฟังความคิดเห็นกลางเดือน มี.ค.

79

วันที่1มีนาคม2560   คณะทำงานเครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจ.สตูล นำโดยนายสมบูรณ์ คำแหง ร่วมกับกลุ่มชาวบ้านคัดค้านการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารานำโดยนางเจะน๊ะ วัฒนพันธ์ พร้อมตัวแทนชาวบ้านประมาณ 20 คน ได้เข้าพบนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล ที่ห้องวัฒนโกเมร ศาลากลางจ.สตูล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ยกเลิกเวทีรับฟังความคิดเห็น(ค.1)โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 มี.ค.60 เพื่อให้ทางผวจ.สตูลส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกรมเจ้าท่าให้มีการยกเลิกดังกล่าว

ทั้งนี้คณะทำงานเครือข่ายฯและกลุ่มคัดค้านฯ อ้างว่ารัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 115 ล้านบาทเพื่อให้บริษัทเอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา โดยเสมือนให้ทำหน้าที่แทนรัฐบาลเพื่อสร้างความเข้าใจต่อเรื่องนี้ให้กับคนสตูล และสังคมทั่วไปได้เข้าใจถึงที่มาที่ไป และเป้าหมายสูงสุดของโครงการ แต่ปรากฏว่ากระบวนการดังกล่าวได้ก่อปัญหาต่างๆมากมายให้กับสังคมเมืองสตูล ทั้งเรื่องการแบ่งความต่างทางความคิดเป็นฝักฝ่าย การสร้างชุดข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงทั้งหมดและมีเจตนาบิดเบือน จนกลายเป็นความขัดแจ้งที่ร้าวลึก จึงได้เสนอให้ผวจ.สตูล ได้พิจารณาดำเนินการดังนี้ คือประสานเพื่อให้มีการยกเลิกการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1หรือเวทีค.1 ที่บริษัทที่ปรึกษาจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 16 มี.ค. 60 ที่อ.ละงู ,จะต้องมีการทบทวนรูปแบบวิธีการและกระบวนการจัดทำหรือศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเสียก่อน

เพื่อให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับร่วมกันทั้งสองฝ่าย , บริษัทต้องปรับบทบาทให้เหมาะสม และต้องมีความเป็นกลางในการดำเนินงานและทางวิชาการอย่างแท้จริงในทุกกระบวนการเสียก่อน มิเช่นนั้นแล้วเวทีดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นก็จะนำไปสู่ทางตันของสังคมเมืองสตูลมากยิ่งขึ้นต่อไป ,ให้มีการนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.สตูลเพื่อให้รู้เท่าทันข้อมูลและมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งหากปล่อยให้มีเวทีดังกล่าวหวั่นว่าจะเกิดเหตุการณ์ปะทะขึ้นทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งผวจ.สตูลรับหนังสือดังกล่าวไว้และจะส่งต่อไปยังกรมเจ้าท่าให้ทราบเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว ส่วนจะมีการยกเลิกเวทีค.1 หรือไม่นั้นผู้ว่าฯเองไม่มีอำนาจตัดสินใจต้องรออธิบดีกรมเจ้าท่าเท่านั้น ซึ่งชาวบ้านต่างเข้าใจและแยกย้ายกลับ

cr.นิตยา แสงมณี // สตูล