‘เจ้าคุณพระสินีนาฏ’ ร่วมพิธีดูอาร์ขอพร รับฟังความเป็นอยู่ชาว มัสยิดนครศรีธรรมราช

359

พล.ต.หญิง เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ร่วมพิธีดูอาร์ขอพร และ รับฟังความเป็นอยู่ชาวมุสลิม ณ.มัสยิดกลางนครศรีธรรมราช

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563เพจเฟซบุ๊ก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” เผยแพร่ข่าวว่า วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปสภาพความเป็นอยู่ของชาวมุสลิม และร่วมพิธีดูอาร์ขอพร ณ มัสยิดกลางนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช