กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ ให้คนไทยทุกข์คลาย มีความรักสามัคคี

316

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่แด่ชาวไทย ‘ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี’ ขณะ ร้านภูฟ้า อัญเชิญ ภาพฝีพระหัตถ์ “ปีฉลู” ปักบนเสื้อโปโล จำหน่ายให้ประชาชน เพื่อความเป็น ศิริมงคล

วันที่ 11 ธ.ค.63 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพรปีใหม่ “สวัสดีปีฉลู” 2564 พร้อม ภาพฝีพระหัตถ์ รูปวัว หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มาปักบนกระเป๋า เสื้อโปโล 5 สี และเสื้อทีเชิ้ต 4 สี เสื้อทั้งหมดจะออกจำหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564

นอกจากพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์แล้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพรปีใหม่แด่ชาวไทยทุกท่าน “สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ. ๒๕๖๔”ดังนี้

ปีที่แล้วโรคร้ายหมายชีวิต มีคนติดอยู่ทั่วโลกมากหลาย

คนยังอยู่จนยากลำบากกาย ที่ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี

ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา มีนมมาให้ดื่มเป็นสุขี

สุขภาพของเด็กเติบโตดี ผู้ใหญ่ที่ดื่มนมก็แข็งแรง

เมื่อนึกถึง “วัว” ผู้คนจะนึกถึงสัตว์สี่เท้า ที่ยังประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อวัว และนมวัว ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนอันโอชะ และอิ่มเอมของมวลมนุษย์ โดยสามารถนำมาเป็นอาหารนานาชนิด นำมาเป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายได้หลากหลาย ทำให้มนุษย์เติบโตแข็งแรง สมบูรณ์

เมื่อได้อัญเชิญภาพฝีพระหัตถ์ “ปีฉลู” มาปักบนกระเป๋าเสื้อโปโล และทีเชิ้ต ทั้ง 9 สี ทางร้านภูฟ้าจึงได้นำคำว่า “อิ่ม” มาขึ้นต้นกับเสื้อทั้ง 9 สี อย่างมีความหมายถึง ความอิ่มเอม เปรมใจ และมีความสุขยิ่ง ดังนี้

เสื้อโปโลทั้ง 5 จะมีชื่อสีต่าง ๆ ที่มีความหมายของคำว่า “อิ่ม” ทั้งสิ้น ดังนี้ สีฟ้า อิ่มใจ ,สีน้ำเงิน อิ่มบุญ, สีแสด อิ่มเอิบ ,สีขาว อิ่มอุ่น ,สีเขียว อิ่มโอษฐ์

พรพระราชทานข้างต้น ที่กล่าวมาแล้วจะปรากฏบนด้านหน้าของเสื้อทีเชิ้ต 2 สี คือ สีครีม อิ่มเอม สีชมพู อิ่มสุข ถ้าชอบใส่เสื้อคอกลม แบบมีกระเป๋า ทางร้านภูฟ้าจะมีเสื้อให้เลือกซื้อ 2 สี คือ สีเขียว อิ่มจิต สีม่วง อิ่มทิพย์ นอกจากเสื้อโปโล เสื้อคอกลม และทีเชิ้ตดังกล่าว ยังมีสินค้าอื่น ๆ ที่จะเลือกซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ ได้แก่ บัตรอวยพรปีใหม่ สมุดบันทึก ปากกา กระบอกน้ำเก็บความร้อน-เย็น และเครื่องใช้อื่น ๆ รวมทั้งยังจัดจำหน่าย กระเป๋าผ้าต่าง ๆ ทั้งนี้ ทางร้านได้รับเกียรติจากผู้ออกแบบจากแบรนด์ THEATRE เป็นที่ปรึกษาในการให้สีสำหรับผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้น ทางร้านยังมีสินค้าผ้าไหม ผ้าห่มทอมือ และสินค้าที่แปรรูปมาจากผ้าปกากะญอ อันเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านมาจัดจำหน่ายอย่างมากมาย

 

​สินค้าชุดนี้เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่ร้านภูฟ้าทั้ง ๒๐ สาขา และสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ http://www.phufa.org/shop และติดตามข่าวสารทาง Facebook: PHUFA