โค้งสุดท้ายเลือกนายกอบจ. ‘พ.อ.สุชาติ’ ประกาศทุ่มงบ 1,080 ล้านทั่วสงขลา-สร้างรถไฟฟ้า

277

เลือกนายกอบจ.สงขลา พ.อ.สุชาติ ตั้งทีมยุทธ์ศาสตร์กว่า 1,000 คน หวังบริหารงบ 1,080 ล้าน พร้อมจะสร้างถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ลดความแออัดของหาดใหญ่ แก้ปัญหาจราจรและกระจายความเจริญและสร้างรถไฟฟ้าเชื่อมสะเดา-หาดใหญ่

ความเคลื่อนไหวของการหาเสียงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อค่ำวันที่ 18 ธันวาคม พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีมสงขลาประชารัฐ ได้จัดเวทีปราศรัยครั้งสุดท้าย ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ประสานงาน พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดสงขลา มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังหลายพันคน

พ.อ.สุชาติ กล่าวว่า เข้ามาสู่การเมือง เพื่อให้ทำการเมืองให้โปร่งใส ต้องการให้การบริหารอบจ. มีการตรวจสอบได้ ให้การพัฒนาสงขลาดีกว่าเดิม และให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ

‘ตอนนี้ มีข่าวว่า มีการจ่ายเงวิน 200 300 และ 500 เพราะต้องการเข้าไปหาผลประโยชน์ แต่ผมภูมิใจที่ไม่ใช้เงิน นักการเมือง มีแต่พูดจริง แต่ทำไม่จริง แต่ผมพูดจริง จะเข้าไปทำจริง’

‘หากได้เป็นนายก.บจ ผมจะจัดสรรงบประมาณ ยังหมู่บ้าน ชุมชน เป็นครั้งแรกที่ทำแบบนี้ เขตละ 30 ล้านบาท รวม 1,080 ล้านบาท โดยให้ชาวบ้านในพื้นที่บริหารกันเอง โดยตั้งทีมยุทธศาสตร์ เขตละ 40 คน รวม 1,200 คน ในการขับเคลื่อน โดยให้มีการปรึกษาหารือร่วมกัน ให้การกระจายงบทั่วถึง ส่งเสริมการกีฬา การศึกษา ทั้งการส่งเสริาอาชีพ วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ทีมยุทธศาสตร์จึงมีความสำคัญในการพัฒนาสงขลา มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากชาวสงขลา’
https://www.facebook.com/100528078472367/videos/429140211827616

พ.อ.สุชาติ กล่าวว่า ต้องการนำสงขลากลับมาเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเหมือนในอดีต จะทำให้สงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว โดยการฟื้นเส้นทางสายไหมอันรุ่งเรืองในอดีต เชื่อมระหว่างวันออกไปยังตะวันตก จะส่งเสริมเศรษฐกิจของสงขลาให้กลับมาเหมือนเดิม รวมทั้ง ทำส่งเสริมการศึกษาพัฒนาโรงเรียนอัจริยะ และส่งเสริมด้านกีฬา ให้มีเป็นเลิศในภูมิภาค

‘สร้างถนนเลี่ยงเป็นวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ เพื่อกระจายลดความแออัด และขายเมืองให้มีความเจริญ จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น มีการจ้างงาน ความเจริญกระจายออกไป และจะศึกษาการสร้างรถไฟฟ้าเมืองสงขลา-หาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้สงขลามีความเจริญ ผมมีความตั้งใจให้สงขลา ดีขึ้นกว่าเดิม’พ.อ.สุชาติ กล่าวทิ้งท้าย