ผวจ.สมุทรสาคร เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิดสะสม”ตลาดมหาชัย”ทะลุเกิน1พันรายแล้ว

88

แรงงานต่างด้าว “มหาชัย” สมุทรสาคร แห่ต่อแถวตรวจเชื้อโควิด ผู้ว่าฯ เผยพบผู้ติดเชื้อโควิดในจังหวัดอีก 242 ราย รวมเป็น 1,063 ราย เพิ่ม 27.91% ชี้แนวโน้มยอดติดเชื้อเริ่มลดลง

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เผยสถานการณ์โควิด-19 โดยข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 22 ธ.ค.63 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 242 ราย จากเดิมวานนี้ มีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 821 ราย รวมขณะนี้มีผู้ป่วยสะสมที่ติดโควิด ทั้งสิ้น 1,063 ราย คิดเป็นยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 27.91 %
ขณะที่การตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงโดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยดำเนินการไปแล้วจำนวน 6,156 ราย ทราบผลแล้ว 3,808 ราย ซึ่งส่วนใหญ่กว่า 90% เป็นแรงงานข้ามชาติ แต่จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากแต่เดิมเคยตรวจพบเชื้อมากกว่า 40% แต่ปัจจุบันการตรวจพบเชื้อลดลงมาที่ 27.91 %

สำหรับวันนี้รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 2 คัน ได้มาตั้งจุดให้บริการที่เคหะเอื้ออาทรท่าจีน ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเอื้ออาทรท่าจีน โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 2,500 ราย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะขอเข้าตรวจหาเชื้อด้วย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ด้วยการจัดรถคัดแยกกลุ่ม ระหว่างผู้ที่พักอาศัยในบ้านเอื้ออาทรท่าจีน กับบุคคลภายนอกที่ขอเข้าตรวจ อีกทั้งยังจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากมีแนวโน้มว่าจะให้บริการไม่ทันต่อช่วงเวลานั้น ก็จะมีการเสริมรถตรวจเคลื่อนที่เข้ามาเพิ่มอีก เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ด้านบรรยากาศทั่วไปมีแรงงานจำนวนมากเข้าแถวรอตรวจเป็นแถวยาวกว่า 2 กม. เนื่องจากที่บ้านเอื้ออาทรท่าจีน มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยทางผู้บริหารการเคหะฯ ได้แบ่งโซนอย่างชัดเจนระหว่างที่พักคนไทย 27 อาคาร กับที่พักของแรงงานต่างด้าวอีก 29 อาคาร ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่พักอยู่ในนี้เกือบทั้งหมด เป็นแรงงานที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ มีนายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการเป็นผู้เช่าให้พักอาศัย และมีการจัดรถรับส่งให้ด้วย