คึกคัก! มหกรรมฮาลาล’Thailand Halal Assembly’ 30ชาติตบเท้าร่วมงาน

69

ประเดิมเริ่มกันแล้ว งานประชุมวิชาการนานาชาติฮาลาล ที่ทุกคนรอคอย “Thailand Halal Assembly 2020” งานประชุมด้านฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย..ในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง

วันที่ 22 ธ.ค.63 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ ศวฮ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุม “Thailand Halal Assembly 2020” ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธ.ค. ภายใต้แนวคิดดุลยภาพทางเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ฮาลาลในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง !!

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานจัดงาน Thailand Halal Assembly 2020 กล่าวว่า เริ่มแล้วกับงานฮาลาลที่ดีและยิ่งใหญ่ในประเทศไทย กับ การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ “Thailand Halal Assembly” หรือ THA ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย โดยจัดขึ้นวันที่ 22-23 ธ.ค.63 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยงาน “Thailand Halal Assembly 2020” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ดุลยภาพทางเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ฮาลาล

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 2019 ทำให้ต้องดำเนินการพิเศษ ตามมาตราการป้องกันและแพร่ระบาด โดยจะเป็นรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง พบกับ การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมร่วมสัมมนาโโยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ (Virtual Event ) Live streaming on Zoom meeting ได้ที่ https://book.soldoutt.com/thailandhalalassembly2020/register

และสำหรับกิจกรรมต่อเนื่องซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปี 2564 นั้น จะพบกับกิจกรรม การประชุมนานาชาติว่าด้วยมาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล ครั้งที่ 7 งานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติผ่านระบบออนไลน์ และการเจรจาสร้างพันธมิตรทางธุรกิจฮาลาลผ่านระบบออนไลน์ โดยงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล “Thailand Halal Assembly 2020” ถือเป็นงานที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 30 ประเทศ วิทยากรมากกว่า 24 คน ผู้สนใจกิจกรรมต่างๆ ของงานสามารถสอบถามข้อมูล หรือติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ www.Thailandhalalassembly.com ,www.facebook.com/ThailandHalalAssembly และ 02-218-1054