ศบค.ตั้ง!! ศูนย์โควิดเพิ่ม งัด พรก.ฉุกเฉินฯ ห้ามชุมนุมการเมือง พบรายใหม่อีก110ราย

28

ศบค. จัดตั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 เพิ่มเติม โดยให้ปลัด กระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมมอบอำนาจผู้ว่าฯทั่วประเทศ มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมพื้นที่ภายในจังหวัดของตนเอง พร้อมงัด พรก.ฉุกเฉินฯ ใช้อำนาจ ห้ามจัดชุมนุมทางการเมืองเด็ดขาด

วันที่ 26 ธ.ค. 63 เวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวว่า ขณะนี้มีการจัดโครงสร้างศูนย์ ศบค.เพิ่มเติม และมีการประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 39/2563 ลงในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 ธ.ค.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเนื้อหาที่ปรับปรุงคือการเพิ่มศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย ที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าศูนย์เข้ามาอีกศูนย์หนึ่ง เพื่อช่วยบริหารจัดการ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมพื้นที่จังหวัดของตัวเอง มีอำนาจสั่งการต่างๆ ในพื้นที่เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการ

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า พร้อมกันนี้ยังมีประกาศข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 15 มีเนื้อหาสำคัญอาทิ การห้ามชุมนุม โดยห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆในสถานที่แออัด หรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ทั้งนี้ภายในเขตพื้นที่ที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงประกาศกำหนด ดังนั้นตอนนี้ต้องขอห้ามการชุมนุมทั้งประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดการกระจายเชื้อโรค

นอกจากนี้ ศบค. ยังพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 110 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 64 รายเกี่ยวเนื่องคลัสเตอร์สมุทรสาคร 60 ราย สัมผัสผู้ป่วย 3 ราย รอสอบสวน 1 ราย ค้นหาเชิงรุกแรงงานต่างด้าว 30 ราย และเป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ 16 ราย ทำให้ยอดติดเชื้อสะสมขณะนี้ 6,020 ราย ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 15 ราย ด้านทั่วโลกผู้ติดเชื้อทะลุ 80 ล้านกว่าราย โดยประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 144 มีผู้ติดเชื้อสะสม 6,020 ราย