จับขโมยลุกมังคุดได้ที หมู่ที่ 7 ปะลุกาฯ ส่งตำรวจ สภ ปะลุกาฯ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

1123

วันที่ 5 มี.ค.60 ชาวบ้านร่วมกันจับขโมยลุกมังคุดได้ที หมู่ที่ 7 ปะลุกาฯ ส่งตำรวจ สภ ปะลุกาฯ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส