มท.2ย้ำ!! น้ำประปา กปน.ปลอดภัยไร้โควิดชี้ กระบวนการผลิต มาตรฐาน WHO

22

รมช.มหาดไทย ยืนยันกระบวนการผลิตน้ำประปา ของ กปน.สะอาด ปลอดภัย จากเชื้อโควิด-19 ย้ำ การผลิตได้มาตรฐาน “คอลรีน” เข้มข้นมากกว่า 1 ppm. อีกทั้งจ่ายน้ำระบบปิด สอดคล้องกับข้อแนะนำ WHO

วันที่ 30 ธ.ค.63 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมข.มหาดไทย เปิดเผยถึงระบบควบคุมความปลอดภัยของกระบวนการผลิตน้ำประปา ในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือ โควิด -19 ว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจถึงกระบวนการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง (กปน.) ปลอดภัยไร้เชื้อไวรัสฯ และ เชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่างๆ โดยเฉพาะ โควิด-19 เป็นไวรัสชนิด RNA ขนาดใหญ่

สามารถติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ หากไม่อยู่ในสิ่งมีชีวิต จะไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้ ซึ่งในกระบวนการผลิตของการประปานครหลวง จะมีการเติมคลอรีนที่ระดับความเข้มข้นมากกว่า 1 ppm. อีกทั้งระบบจ่ายน้ำประป่ายังเป็นระบบปิด ซึ่งยังมีคลอรีนคงเหลือในระบนจ่ายน้ำ ไม่น้อยกว่า 0.5 ppm. จนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ จึงมั่นใจได้ว่า น้ำประปาที่ผลิตนั้นสะอาดปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคแน่นอน

“การเติมคอลรีนในน้ำประปาของการประปานครหลวง สอดคล้องกับคำแนะนำของ World Health Organization หรือ WHO ที่ได้แนะนำว่า สามารถกำจัดเชื้อไวรัสโคโรน่าในน้ำประปาได้ โดยเติมคลอรีน ไม่น้อยกว่า 0.5 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ขอยืนยันกับประชาชนอีกครั้งว่าน้ำประปาของประปานครหลวง สะอาด ปลอดภัย ปราจากเชื้อโควิด-19 ” รมช.มหาดไทย กล่าวและว่า หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MWA CALL CENTER 1125