ด้วยศรัทธา สาวขอนแก่น เข้ารับอิสลาม

1405

 

เมื่อ 3 มีนาคม  น.ส.ปรียากร โยธานัน ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมจากจังหวัดขอนแก่น. ได้แจ้งความประสงค์ที่จะรับอิสลามและผู้เกี่ยวข้องในนามคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลา ก็ได้นำเธอกล่าวซาฮาดะห์ และออกใบรับรองให้เธอ (ตามภาพ)

หวังว่าความศรัทธาหรืออีหม่านของเธอจะพอกพูนไปเรื่อยๆ ดังที่ตั้งใจ ประสบสุขและความสำเร็จทั้งดนยาและอาคีเราะห์..อามีน

#สื่อเสรีสำนึกและสร้างสรรค์

ที่มา : กลุ่มไลน์มูชากาเราะห์