“นคร”โพสต์เดือด!!ชวนคนไทย ผนึกกำลังทิ้งทวน โค่น”ทรราช”รับศักราชใหม่

112

เปิดข้อความ สุดปัง! ส่งท้ายปี 2563 “นคร มาฉิม” แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Nakorn Machim เชิญชวน คนไทย ร่วมผนึกกำลัง ล้างเผด็จการทรราช ร่วมสร้างชาติ ต้อนรับปีใหม่

วันที่ 4 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนคร มาฉิม อดีต สส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ก่อนลาออกและได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย (พท.) ได้โพสต์ เฟสบุ๊ค ส่งท้ายปี 2563 ในวันที่ 31 ม.ค.2563 ระบุว่า นับจากโจรกบฏ คสช. ได้ร่วมกับ นายทุน ขุนศึก ศักดินา อำมาตย์ ข้าราชการระดับสูง องค์กรอิสระ กระบวนการยุติธรรมและพรรคการเมืองฝ่ายเผด็จการ ได้ร่วมสมคบคิด ทำการยึดอำนาจได้สำเร็จ เมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 ถึงวันนี้เกือบ 7 ปี ที่คณะโจรกบฏ คสช. ปกครองประเทศมาบ้านเมืองของเราประสบปัญหา เกิดวิกฤต หนักหน่วง รุนแรงรอบด้าน

1. ด้านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพังพินาศ สินค้าเกษตรตกต่ำ เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง อาณาราษฏร ทุกข์ยาก ลำบาก เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า นักลงทุนทั้งไทย และ เทศ จากที่เคยลงทุน สร้างเงินสร้างงาน ให้คนไทยมีงานทำ ถูกบอยคอทกีดกัน การค้าการลงทุนจากต่างประเทศ เพราะเป็นรัฐเผด็จการ ต้องย้ายฐานการผลิตออกไปต่างประเทศ คนไทย และนักเรียน นักศึกษาจบมาไม่มีงานทำ คนตกงานกว่า 10 ล้านคน ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ตกอยู่ในวังวนแห่งหนี้สินล้นพ้นตัวแทบล้มละลาย รวยกระจุก จนกระจาย ไทยเป็นประเทศอันดับหนึ่ง ที่มีความเหลื่อมล้ำ สูงที่สุดในโลก

นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีหนี้สินตั้งแต่ยังเรียนหนังสือจากกองทุน กยศ. จบมาไม่มีงานทำ ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี เสียเครดิต เสียอนาคต ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เยาวชน ทั้งที่พวกเขาเป็นอนาคตของชาติ รัฐบาลเผด็จการทรราชนี้ ไร้ความสามารถในการสร้างเงิน สร้างงาน สร้างอาชีพ แต่มือเติบ บำรุง บำเรอชนชั้นสูง ชนชั้นศักดินา อย่างหรูหรา ฟุ่มเฟือยจากภาษีประชาชน บนความทุกข์ยาก แร้นแค้นของประชาชน รัฐบาลเผด็จการทรราชนี้ ลุแก่อำนาจ กู้เงินมาแจกเพื่อหาคะแนนนิยมจากประชาชน โดยไม่สนใจว่ากำลังนำพาประเทศไปสู่ความหายนะ และรัฐไทยจะล่มสลายในอนาคตอันใกล้ สร้างภาระหนี้สินให้ประเทศสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ทิ้งมรดกบาปให้เป็นภาระของลูกหลานของเราอย่างงที่สุด ไทยภายใต้รัฐบาลเผด็จการทรราชนี้ มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำสุดในอาเซียนและภูมิภาค

2. ด้านสังคม
เกิดความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ของประชาชนหนักหน่วง รุนแรง มากกว่าเดิม ไม่มีความสงบสุข ไม่มีการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ให้คนในชาติมีความรัก ความสามัคคีแม้แต่น้อย มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ทุกชนิด ทุกประเภท อย่างรุนแรง เด็ก เยาวชน และหัวหน้าครอบครัว ติดยาเสพติด เข้าสู่วงจรยาเสพติด นักโทษล้นคุก หลายแสนคน ต่างจากประเทศอื่นที่เจริญแล้ว ที่เขาต้องทุบคุกทิ้งเพราะไม่มีนักโทษ ไม่มีผู้กระทำความผิด

หวยใต้ดิน บ่อนการพนัน ซ่องค้าประเวณี ค้ามนุษย์ และธุรกิจสีเทา สีดำ การเรียกรับสินบน การทุจริต คอรัปชั่นเบ่งบาน ติดอันดับต้นของโลก แซงหน้าเกือบทุกประเทศในเอเชีย ที่สำคัญตรวจสอบแทบไม่ได้ องค์กรอิสระง่อยเปลี้ย สยบยอมต่ออำนาจของรัฐบาลเผด็จการทรราช ยุคนี้ จึงเป็นยุคคนชั่วครองเมืองอย่าแท้จริง ส่วนคนดี มีศีลธรรม มีความรู้ความสามารถจะถูกใส่ร้าย ทำลาย ไล่ล่าจนไม่มีที่ยืน ในประเทศที่ถูกสาบนี้ ที่เลวร้ายมากที่สุด คือ รัฐเผด็จการทรราชนี้ นอกจากจะไม่ปกป้อง คุ้มครอง ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้ว ยังกลับกระทำย่ำยี ทำร้าย ทำลาย พุทธศาสนาให้ตกต่ำ เสื่อมทรุดลงไปมาก เช่นการจับพระเถระชั่นผู้ใหญ่ อย่างไร้เหตุผล ไร้ความผิด กระทำต่อพระเสมือนเป็นอาชญากร

3. ด้านการเมือง
พวกเผด็จการทรราชได้ให้บรรดาลิ่วล้อบริวาร และ เนติบริกรที่ชั่วร้ายร่างรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการ คสช. ปี 60 แต่งตั้ง ส ว ปรสิต 250 คน เพื่อสืบทอดอำนาจ ไม่เป็นประชาธิปไตย พร้อมกับสร้าง ยุทธ์ศาสตร์ชาติ เป็นเครื่องมือใช้กดขี่ ริดรอน สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และประชาธิปไตย ไม่ให้เข้มแข็งตลอดไป รัฐบาลเผด็จการทรราชนี้ได้ให้ลิ่วล้อบริวาร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระ และกระบวนการยุติธรรม เป็นเครื่องจักรสังหารทำการยุบพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย หลายพรรค รัฐบาลเผด็จการทรราชนี้ ได้นำพาประเทศให้ล้าหลัง ถอยกลับไปเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซ่อนรูป เพื่อหลอกลวงชาวโลก ว่าเป็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย ทั้งที่ความจริงเป็นเผด็จการฟาสซิสต์ ศักดินาล้าหลัง

พวกเขา สร้างความขัดแย้ง ความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ทำลายประชาชนและประชาธิปไตย เลือกปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรมต่อประชาชนและฝ่ายประชาธิปไตย จนเกิดความแตกแยกไปทั่วแผ่นดิน เมื่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปัญญาชนฝ่ายประชาธิปไตยชุมนุมเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเผด็จการ คสช ปี 60 ให้เป็นประชาธิปไตย ให้พลเอกประยุทธ์ ตัวปัญหาลาออก และให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เพื่อให้ดีขึ้น พวกเขากลับไม่สนใจ ไม่ปฏิรูป ไม่แก้ไข แต่กลับใช้มาตราการรุนแรง ทำร้าย ทำลาย ข่มขู่ คุกคาม จับกุม คุม ขัง ใช้กฎหมายที่ล้าหลัง ตกยุค อย่าง มาตรา 112 เป็นเครื่องมือจับกุม ไม่เว้นแม้กระทั่งเด็ก เยาวชน อายุ 16 ปี

นี่เป็นแค่เพียงตัวอย่างที่ รัฐบาลเผด็จการทรราชนี้กระทำต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนฝ่ายประชาธิปไตย ซึ่งยังมีความเลวร้ายอีกนับไม่ถ้วนที่สร้างความวิบัติต่อประเทศชาติ และประชาชน จึงขอให้พี่ น้อง ประชาชน ผู้มีใจเป็นธรรม ผู้รักในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และประชาธิปไตย ที่ไม่ยอมเป็นทาส ไพร่ได้โปรดใช้ สติปัญญา ใช้วิจารณญาณ พิจารณาว่า จะปล่อยให้รัฐบาลเผด็จการทรราชนี้ ปกครองประเทศ สร้างความหายนะต่อชาติบ้านเมืองของเราต่อไป หรือว่าจะไม่ยอมให้รัฐบาลเผด็จการทรราชนี้ปกครอง สร้างความเสียหายอีกต่อไป หากท่านใด รู้แจ้ง เห็นจริง ไม่หลงงมงายก็ได้โปรดลุกขึ้นมาสู้ ร่วมกับ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและ ประชาชนฝ่ายประชาธิปไตย เพื่อขับไล่รัฐบาลเผด็จการทรราชนี้ให้ออกไปให้เร็วที่สุด ก่อนที่ชาติบ้านเมืองของเราจะหายนะ ล่มจม จนมิอาจแก้ไขได้

# จะลุกขึ้นสู้ อย่างผู้กล้า หรือ จะนั่งก้มหน้าเป็นขี้ข้าโจร # หากไม่ลุกขึ้นสู้ ก็จะอยู่อย่างทาส ตลอดไป # หากมีแต่ก้มหน้าขอพร โดยไม่มีการลุกขึ้นสู้ ก็คงไม่มีเทพเจ้าองค์ใด ให้พร ให้ชัยชนะแก่พวกเราได้.