จุฬาฯออกคำสั่งแล้ว! มัสยิดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด งดละหมาดวันศุกร์ งดดะวะห์ จัดงานทุกชนิด

8429

สำนักจุฬาราชมนตรี ออกคำสั่งให้มัสยิดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด งดละหมาดวันศุกร์ งดกิจกรรมทางศาสนาทุกรูปแบบเพื่อป้องกันโรคระบาด ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด หารือผู้ว่าราชการจังหวัด กำหนดมาตรการป้องกัน มัสยิดหารือฝ่ายปกครองในพื้นที่

วันที่ 5 มกราคม สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์ กำหนดให้1.มัสยิดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้งดการละหมาดวันศุกร์(ญุมอะต์)ที่มัสยิด
2.มัสยิดในพื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ประสานหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับสถาณการณ์การแพร่ระบาด สำหรับมัสยิดที่อยู่ในจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้อิหม่ามประจำมัสยิดหารือกับฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อการบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
3.ขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรม การรวมตัวเป็นกลุ่ม ได้แก่ การออกดะวะห์ หรือตับลีฆ การจัดงานกุศลของมัสยิด มูลนิธิ สมาคม ชมรม งานบรรยายศาสนธรรมประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน การเรียตการสอนศาสนาภาคบังคับ การเรียนการสอนประจำมัสยิด โดยให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตนให้ทบทวนบทเรียนภายในบ้าน

จนกว่าสถาณการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน(ศบค.) ได้กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด สีแดง ใน 28 จังหวัด ได้แก่ ตาก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ชุมพร ระนอง และ กทม.​

รวมทั้งประกาศ 5 จังหวัดล็อคดาวน์ ประกอบด้วย สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี