วท.อาชีวะนครศรีฯ โชว์กาแฟโบราณในงาน “ทำดีเพื่อพ่อ” ริมคลองผดุงกรุงเกษม

257

ระหว่างที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกิจกรรม ” ทำดีเพื่อพ่อ” ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ข้างกระทรวงศึกษาธิการ ในงาน มีการจัดนิทรรศการของการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)การศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ.) และอาชีวศึกษา (อช.) โดยมีนักเรียนทั่วประเทศมาร่วมกิจกรรม ในการจัดงาน สอศ. ได้ให้โอกาส นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปี 2559 ณ จังหวัดระยอง นำโดยอ.อุดมศักดิ์ มะหมีน รองผู้อำนวยวท.อาชีวะนครศรีฯ มาสาธิตและบริการกาแฟโบราณในงานด้วย โดยผลิตภัณฑ์นมตรามะลิ ให้การสนับสนุนนมข้นหวานและนมสด วัตถุดิบที่ใช้ทำกาแฟโบราณในงานนี้ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

วิทยาลัยอาชีวะศึกษานครศรีธรรมราช ขอบคุณที่ปรึกษา นมตรามะลิ คุณหญิงนริศา พิศสุวรรณ ที่ให้การสนับสนุน ทำให้งานทำดีเพื่อพ่อของกระทรวงศึกษาธิการสร้างสีสันให้กับการจัดงานให้ความหลากหลาย