โพล ฟันธง!! จนท.รัฐทุจริต คือ ต้นตอทำ โควิด-19 ระบาด ผิดหวัง”บิ๊กตู่”ไม่เด็ดขาด

40

ซูเปอร์โพล เผย ปชช.ผิดหวัง นายกฯ ไม่จัดการ ขรก. จนท.ตำรวจ หน.ส่วนราชการ ที่จงใจ ปล่อยปละ ละเลย ให้มีการเปิดบ่อนพนัน จนทำให้เกิดสถานการณ์ โควิด-19 แพร่ระบาดรุนแรง

วันที่ 9 ม.ค.64 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรว จนท.เรื่อง “โควิดกับการปฏิรูป” พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 98.5 เห็นว่า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริต รับสินบน และปล่อยปละ ละเลยการบังคับใช้กฎหมาย คือ ต้นตอของโควิดรอบใหม่ที่กลายเป็นวิกฤติชาติ ส่วนร้อยละ 98.3 เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีไล่บี้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง ให้จัดการหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นต้นเหตุโควิดรอบใหม่ และร้อยละ 96.5 เรียกร้องให้จัดการผู้บัญชาการตำรวจแต่ละระดับ รวมไปถึงกระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทยด้วย เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งแรงงานต่างด้าว และบ่อนการพนัน

ขณะเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 96.3 ยังมองพฤติกรรมของนักการเมืองและผู้มีอำนาจรัฐว่า จอมปลอม และไม่จริงใจกับการจัดการบ่อนการพนัน โดยเชื่อว่ามีส่วนได้รับผลประโยชน์ ขณะที่ร้อยละ 91.9 เห็นว่า นายกรัฐมนตรีเปลี่ยนไป เพราะไม่มีความเด็ดขาดในการจัดการกับหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นต้นเหตุโควิดรอบใหม่ ไม่เหมือนช่วงยึดอำนาจใหม่ๆ

นอกจากนี้ อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ คือ ร้อยละ 48.7 มองว่า ยังไม่เห็นหัวหน้าส่วนราชการใดแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด และเมื่อดูคะแนนที่แต่ละส่วนราชการได้รับจากประชาชนว่า มีความพยายามในการแก้ปัญหา ก็จะพบว่ามีคะแนนต่ำมาก เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร้อยละ 14.1 กระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 9.6 เป็นต้น และกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 96.9 ต้องการเห็นการปฏิรูปการทำงานของส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ พร้อมให้ถอนรากถอนโคนขบวนการต้นตอแพร่เชื้อโควิด คืนความสุขประชาชนเหมือนเคยสัญญาไว้ หลังยึดอำนาจปี 2557