“ชวน”ตั้ง!! กรรมการสมานฉันท์แล้ว ไร้เงาฝ่ายค้าน ประเดิมถก นัดแรก18ม.ค.64

81

ประธานรัฐสภา ลงนามแต่งตั้ง คณะกรรมการสมานฉันท์แล้ว รวม 21 ราย มาจาก รัฐบาล ส.ว. อธิการบดี โดยไม่มีตัวแทนจากพรรคฝ่ายค้าน เข้าร่วมสังฆกรรม พร้อมนัดประชุมนัดแรก 18 ม.ค.64 ที่รัฐสภา

วันที่12 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้เซ็นลงนามในประกาศรัฐสภา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสมานฉันท์ แล้ววานนี้ (11ม.ค.) ตามที่มีประกาศรัฐสภาเรื่อง การเเต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2563 กำหนดรูปแบบและองค์ประกอบของคณะกรรมการวมานฉันท์ โดยกำหนดให้มีกรรมการ จำนวน 21 คน และบัดนี้ รัฐบาล ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ส.ว. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้เสนอชื่อผู้เเทนของตน เป็นคณะกรรมการสมานฉันท์แล้ว อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 80 วรรคสี่

ประธานรัฐสภา จึงออกประกาศแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นกรรมการสมานฉันท์ 1. พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล 2. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 3. นายนิโรธ สุนทรเลขา 4. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 5. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 6. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร 7. นายสุริชัย หวันแก้ว 8. วันชัย วัฒนศัพท์ 9. นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง 10. นายนิรุต ถึงนาค 11. นายวิโรจน์ ลิ้มไขแสง และ ให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ของคณะกรรมการสมานฉันท์ ดังนี้ นายคุณวุฒิ ตันตระกูล เลขานุการ นายณัฐพัฒน์ พัดทอง ผู้ช่วยเลขานุการ นายศตพล วรปัญญาตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ

โดย นายคุณวุฒิ ตันตระกูล ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการสมานฉันท์ กล่าวว่า ได้ประสานไปยังกรรมการที่แต่งตั้ง ให้ร่วมประชุมนัดแรกวันที่ 18 มกราคม เวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา โดยในนัดแรกช่วงต้น นายชวน จะเข้าร่วมประชุมและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าร่วมด้วย เบื้องต้นคาดว่านายชวนจะกล่าวถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ดังกล่าว สำหรับวาระประชุมของกรรมการนั้น จะเริ่มจากการเลือกกรรมการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ เช่น ประธาน, รองประธาน, โฆษก และมีวาระที่กรรมการต้องพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการด้านงานปรองดองจำวน 4 คน รวมถึงหารือถึงกรณีของกรรมการที่กำหนดให้มาจากผู้ชุมนุมด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการตั้งกรรมการสมานฉันท์ นั้น ได้ใช้เวลา 47 วันนับจากวันที่นายชวนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นชอบกับโครงสร้างของกรรมการสมานฉันท์ ตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้นำเสนอ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563