เมาลิดยะลาสู่อาเซียนจัดยิ่งใหญ่ จุฬาราชมนตรีเปิดงาน 5-14 มีนาคม

643

งาน “เมาลิดกลางจังหวัดยะลาสู่อาเซียน ครั้งที่ ๓ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ “คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 มีนาคม ถึง 14 มีนาคม 2560 เป็นเวลา 10 วันณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

มีพิธีเปิดงานเมื่อ 5 มี.ค. 2560 เวลา 10.00 น. มีพลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีทางศาสนา โดบการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติ และคุณงามความดีของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซล.)ที่ได้เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องมุสลิมตลอดจนก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี อันจะนำมาสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืนมาสู่พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ทั้งนี้ พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๗ , ส่วนราชการ, ผู้นำศาสนา, และชาวมุสลิม ร่วมให้การต้อนรับ
ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
– กิจกรรมอานาชีดของโรงเรียนตาดีกา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
– การบรรยายธรรมโดยนักบรรยายฯจากต่างประเทศ
-การอ่านบัรซันยี (เกียรติประวัติของท่านศาสดา)
-การจัดการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกรุอาน ๑๔ จังหวัดภาคใต้

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวเปิดงาน