ผู้นำศาสนาวิจารณ์กษัตริย์ซัลมานจับมือสตรี

427

การเยือนอินโดนีเชียของกษัตริย์ซัลมานแห่งซาอุดิอารเบีย เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมุสลิมและมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมหลายประการแล้ว สิ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมและจากผู้นำศาสนากรณีการจับสทอกับอดีตผู้นำอินโดนีเชียที่เป็นสุภาพสตรและการเซลฟี่อย่างใกล้ชิดกับสุภาพสตรี

อย่างไรก็ตาม มีเสียงโต้แย้งว่า การจับมือเป็นภาวะที่อาจไม่ปฏิเสธได้ เพื่อคงความสัมพันธ์ที่ดี่ไว้