จนท.ตรวจพบน้ำพืชกระท่อม จำนวน 60 ถุง ภายในขนำไม่มีเลขที่ บริเวณสวนยางพารา

357

6 มี.ค.60 พื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา โดย ศปก.อ.เทพา จ.สงขลา/ศปปส.อ.เทพา จ.สงขลา ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ นายบำเหน็จ บินหรีม ผอ.ศปก.อ.เทพาฯ/ผอ.ศปปส.อ.เทพาฯ/นอ.ภ.เทพา ,ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ เจียรมาศ ป.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) มอบหมายให้ นายสัญญา แหละหมัน ป.หน.ฝ.ค.มั่นคง(ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ) นายรัชชพงศ์ บรรยงค์ ป.ป้องกันฯ(ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ) นายธัญญวัฒน์ วัตตธรรม ป.ฝ.ความมั่นคง (ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ปฏิบัติการ) โดยปฏิบัติการร่วมกับ ฉก-ตชด.433,ผญ.สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเทพาที่8 (ชุดปฏิบัติการคุ้มครองตำบลบ้านควนหรัน) จำนวน 12 นาย ลาดตระเวนตรวจสอบแหล่งมั่วสุมยาเสพติดผิดกฏหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบบ้านควนหรัน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผลการปฏิบัติ ตรวจพบน้ำพืชกระท่อม จำนวน 60 ถุง ภายในขนำไม่มีเลขที่ บริเวณสวนยางพารา จากการตรวจตราตรวจสอบโดยละเอียดไม่มีผู้แสดงเป็นเจ้าของๆกลางดังกล่าว จึงติดต่อเจ้าของสวนยางฯ มาดำเนินการสอบสวนขยายผล