สส.ปลายด้ามขวาน!! ขอ CP ช่วยแก้ศก. ชี้ชายแดนใต้จนสุด ไร้แหล่งทุนช่วย

90

อันวาร์ สา และ ส.ส.ประชาธิปัตย์ ชี้ชายแดนใต้ มีอัตราความยากจนสุดในประเทศไทย ประสาน CP ที่ทำการค้าระดับโลก มาช่วยแก้เศรษฐกิจ

วันที่ 21 ม.ค.64 นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี และ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณี ตัวเลขอัตราความยากจนของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 3% โดยอ้างอิงข้อมูลจากธนาคารโลก และเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมาก เพราะความจนเป็นสิ่งที่คอยขยายระยะห่างความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยให้ห่างออกไปเรื่อย ๆ เศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหามาต่อเนื่อง ทําให้อัตราการเติบโตของ GDP ของไทยในปี 2562 อยู่ที่ 2.7% ตํ่าสุดในภูมิภาค ส่วนปี 2563 ก็มาถูก โควิด-19 อีก อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักสูงสุดของประเทศ ต้องชะงักทันที

แต่สำหรับตนที่เป็น ส.ส. จากพื้นที่เขตสามจังหวัดชายแดนใต้ สิ่งที่น่ากังวลมากกว่านั้นคือ 2 ใน 5 ของจังหวัดที่มีอัตรายากจนสูงสุดในประเทศไทย อยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ นี่เป็นปัญหาใหญ่มาก และหลังจากที่ตนได้หาข้อมูลพบว่า ที่ผ่านมาปัญหาเศรษฐกิจการเกิดจากการที่คนในชุมชนซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้า ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ไม่มีตลาดรองรับ รวมถึงการขาดองค์ความรู้ในแง่ของการตลาด

ลําพังตนคนเดียว ไม่ได้มีศักยภาพพอที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ จึงได้พยายามหาทางออก จึงได้พูดคุยกับทาง “CP” หรือ “เครือเจริญโภคภัณฑ์” ซึ่งได้ข้อสรุปมาว่า CP ยินดีจะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้ศักยภาพที่พวกเขามีอย่างเต็มที่ “ผมมองว่าความคิดหลายอย่าง ของผู้ที่ทําการค้าระดับโลกอย่าง CP จะมีส่วนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของพี่น้องเราได้จริง” นายอันวาร์ ระบุ