ม.เกริก เปิดสอน”บริการฮัจย์-ฮาลาล-การเงิน”รองรับนศ.มุสลิม-จุฬาฯชื่นชม

735

ม.เกริก เปิดหลักสูตรใหม่ รองรับ นศ.อิสลาม แบ่ง3กลุ่มวิชา “บริการฮัจย์-อุตสาหกรรมฮาลาล-การเงินอิสาม” อธิบการดีนำคณะ อาจารย์และนศ.เข้าพบ จุฬาราชมนตรี พร้อมมอบทุน กศ.คัดเลือกเยาวชนเรียนฟรี1ทุน และ ลดค่าเรียนอีก50ทุน

วันที่ 25 ม.ค.64 ศ.ดร.นพ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีระเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดี คณะบริหารธุรกิจ ดร.หมิง ซุน เซี่ย ผู้ช่วยรองอธิการบดี ดร ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน อาจารย์อำพล ขำวิลัย ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการการบิน และคณะนักศึกษา เข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาท จากนายอาศิส พิทักษ์ชุมพล จุฬาราชมนตรี ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ

โดยในปีการศึกษา 1/2564 มหาวิทยาลัยเกริก กำหนดเปิดหลักสูตรใหม่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอิสลาม โดย มีอาจารย์สราวุธ และซัน และ ดร.สมิธ อีซอ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3กลุ่มวิชา 1.การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ 2. อุตสาหกรรมฮาลาล 3 การเงินอิสลาม

อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ได้กล่าวชื่นชมและสนับสนุนถึงความมุ่งมั่นพัฒนาด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรสาขาใหม่ที่จะเปิดขึ้น จะสามารถผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถได้ถึง 3 ด้าน ทั้งอุตสาหกรรมฮาลาล การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ และการเงินอิสลาม โดยทางสำนักจุฬาราชมนตรี มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกริก ได้มอบทุนการศึกษา 100% ให้กับทางสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อนำไปมอบให้กับ เยาวชนจำนวน 1 ทุน มูลค่า 240,000 บาท และยังมีทุนสิทธิลดค่าเล่าเรียนอีกกว่า 50 ทุน