ทหารพรานจับบุหรี่เถื่อนขนเข้าระแงะเกือบ 2,000 หมอน

821

7 มี.ค.60 พื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดย ร.อ.ถาวร คลังทอง ผบ.ร้อย.ทพ.4510 จัดกำลังพล 1 ชุดปฎิบัติการ ร่วมกับ ร้อย.ทพ.4512 ปฏิบัติตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะ 609 -ฉก.ทพ.45 ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อจำกัดเสรีการปฏิบัติ ของกลุ่ม ผกร. บริเวณ บ.บาโงกูโบ ม.6 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ผลการปฏิบัติ ได้ทำการตรวจรถยี่ห้อมาสด้า ไฟเตอร์ ของนายยาการียา ที่อยู่ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะฯ ภายในรถพบบุหรี่เถื่อน ยี่ห้อjohn 247 หมอน astro 400 หมอน minna 199 หมอน รวม 846 หมอน พร้อมของกลาง ส่งตัวให้ ฉก.ทพ.45เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป