“วิชา มหาคุณ”ชี้ เปรี้ยง!! เบี้ยผู้สูงอายุ “อปท.” ไม่มีสิทธิ์ฟ้องเรียกเงินคืน

185

“วิชา มหาคุณ” การันตี 2 หญิงชรา ชาวบุรีรัมย์ และ โคราช ไม่ต้องใช้หนี้ “เบี้ยคนชรา” ให้ อปท.ชี้ เป็นการได้รับโดยสุจริต และได้ใช้จ่ายไปหมดแล้ว ชี้ มีคำพิพากษาศาลฎีกา วินิจฉัยมาก่อนแล้ว

นายวิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวถึงกรณีเป็นข่าวโด่งดัง ที่มีความพยายามจะฟ้องร้องเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืน จากนางบวน โล่สุวรรณ ชาวบุรีรัมย์ และ นางสำฤทธิ์ ภู่สว่าง ชาวโคราช นั้นได้มี คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10850/2559 ซึ่งได้วินิจฉัยอย่างชัดเจน และจะเป็นบันทัดฐานที่ต้องยึดถือปฏิบัติ

นายวิชา กล่าวว่า กรณีที่ อปท จะฟ้องดำเนินคดีและเรียกเงินคืนกับ นางบวน โล่สุวรรณ อายุ 89 ปี เบี้ยเงินคนชรา 84,000 บาท ชาวบ้าน ต.ดีเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ และนางสำฤทธิ์ ภู่สว่าง อายุ 83 ปี ชาวบ้านหมู่ 4 ต.จอหอ อ .เมือง นครราชสีมาจำนวนเงิน 83,383 บาท อันเป็นเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับค่าครองชีพทั้งที่ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญตามสิทธิจากคู่สมรส หรือบุตรที่เป็นข้าราชการซึ่งเสียชีวิตไปก่อนแล้วนั้น ซึ่งเป็นการจ่ายโดยผิดหลง ของ องค์กรปกครองท้องถิ่น จึงเข้ากรณี ลาภมิควรได้ ดังนั้นแม้ผู้สูงอายุ ที่รับเงินไว้ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าครองชีพอีก แต่เมื่อรับไว้โดยสุจริต และใช้เงินนั้นหมดแล้วก่อนที่จะถูกเรียกคืน ทางองค์กรปกครองท้องถิ่นที่จ่ายไป ก็ไม่มีสิทธิติดตามเรียกเงินค่าครองชีพคืนได้ และผู้สูงอายุนั้นก็ไม่ต้องคืนเงินดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้โดยมีแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาได้วางหลักไว้ชัดเจนแล้ว

ทั้งนี้ มี คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10850/2559 ซึ่งวินิจฉัยว่า จำเลยไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญตามกฏหมาย แต่โจทก์จ่ายเงินดังกล่าวให้จำเลยไปโดยผิดหลง จึงเป็นเงินที่จำเลยได้รับไว้โดยปราศจากมูลอันจะอ้าง กฏหมายได้ และทำให้โจทก์เสียเปรียบอันเป็นลาภมิควรได้ หาใช่เป็นเงินที่โจทก์มีสิทธิ์ติดตามเอาคืนได้อย่างเจ้าของทรัพย์สินไม่ และเมื่อได้ความว่าจำเลยได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญไว้โดยสุจริตและนำไปใช้จ่ายหมดแล้วก่อนที่โจทก์จะเรียกคืน จำเลยจึงไม่ต้องคืนเงินดังกล่าวแก่โจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 412

ด้าน นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาเอสเอ็มอีไทย ได้กล่าวแสดงความเห็นใจ นางบวน โล่สุวรรณ และ นางสำฤทธิ์ ภู่สว่าง ว่าทั้งสองรับเงินมาด้วยความสุจริตและใข้จ่ายไปหมดแล้ว ซึ่งน่าเห็นใจที่สุด ขณะที่ นายสว่าง เอื้อจงประสิทธิ์ ปธ ที่ปรึกษาสภาเอสเอ็มอีไทย ได้กล่าวว่า น่าเห็นใจคุณยายทั้งสองที่รับเบี้ยยังชีพมาด้วยความสุจริต และหวังว่า อปท จะมีทางออกร่วมกัน