ขอเชิญร่วมงานเพื่อหารายได้ก่อสร้างมัสยิดนูรุฮูดา(หน้าหอนาฬากาจะนะ)ให้แล้วเสร็จ

1448

งานจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ มัสยิดนูรุฮูดา(หน้าหอนาฬากาจะนะ) ร่วมดื่มน้ำชา และอาหารหลากหลายชนิด ร่วมซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และฟังบรรยายธรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายศักดิ์กริยา บินแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เป็นต้น

งานเลี้ยงมีตลอดทั้งวัน ส่วนงานพิธีการจะมีในช่วงกลางคืน

มัสยิดต้องการเงิน 2.5 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างมัสยิดที่ยังค้างคาอยู่ให้แล้วเสร็จ และชำระหนี้จำนวนหนึ่ง ท่านที่ไม่สามารถร่วมงานได้ สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีสะสมเงินการกุศลนูรุลฮูดา ธนาคารกรุงไทย สาขาจะนะ เลขที่บัญชี 983-1-90047-2

พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่
อนุมัติ อาหมัด
สุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ