ซูจี ระบุโรฮิงญาแต่งเรื่อง ถูกพม่ากวาดล้าง

906

ออง ซาน ซูจี ออกมากล่าวถึงเรื่องโรฮิงญาที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ว่าชาวโรฮิงญาเป็นฝ่ายแต่งเรื่องขึ้นมาเองทั้งหมด

Aung San Suu Kyi laughs out lound at the allegations of Rohingya ethnic cleansing as “fabrication” at Burmese public meeting in Singaport on the 1st of December, 2016.

ออง ซาน ซูจี ได้เดินทางไปประเทศสิงคโปร์เพื่อชักชวนให้นักลงทุนชาวสิงคโปร์ไปลงทุนในพม่า โดยนางได้มีโอกาสพบปะประชาชนชาวพม่าที่ทำงาน และอาศัยอยู่ในสิงคโปร์อีกด้วย โดยมีชาวพม่าถามความคิดเห็นของนางถึงเรื่องชาวโรฮิงญาว่าชาวโรฮิงญาแต่งเรื่องการที่พวกเขากำลังถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อยู่ในขณะนี้ว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมา ซึ่งนางซูจีเองก็เห็นด้วยด้วยกล่าวว่า ชาวโรฮิงญาแต่งเรื่องขึ้นมาเองทั้งหมด พร้อมมีการชักชวนให้ชาวพม่าออกมาตอบโต้ชาวโลกถึงเรื่องเหตุการณ์ที่ชาวโรฮิงญา