ยังหยุดไม่อยู่!! โควิดระลอกใหม่ลามหนัก ไทยพบผู้ป่วยรายใหม่1,543ราย

41

สธ.เผยไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 1,543 ราย ติดภายในประเทศ 1,540 ราย จากการตรวจในระบบเฝ้าระวังและบริการ 1,161 ราย จากค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 379 ราย และเดินทางกลับจากต่างประเทศ 3 ราย สะสม 37,453 ราย กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 8,973 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

วันที่ 15 เม.ย.64 เวลา 11.43 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ ว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1,543 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 1,540 ราย มาจากการตรวจในระบบเฝ้าระวังและบริการ 1,161 ราย จากการค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 379 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) 3 ราย ส่วนผู้ป่วยมีการรักษาหายเพิ่ม 61 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม

ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 37,453 ราย เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 34,229 ราย ติดเชื้อค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 19,095 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 3,224 ราย สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 2,595 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มอีก 61 ราย รวมเป็น 28,383 ราย กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 8,973 ราย โดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 97 ราย

โดยรายละเอียดผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2563 – 15 เม.ย. 2564 อยู่ที่ 33,216 ราย ติดเชื้อภายในประเทศ 12,671 ราย ค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 19,095 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 1,450 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 37 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 138,826,004 ราย อาการรุนแรง 106,506 ราย รักษาหายแล้ว 111,608,393 ราย เสียชีวิต 2,985,425 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 32,149,223 ราย
2. อินเดีย จำนวน 14,070,890 ราย
3. บราซิล จำนวน 13,677,564 ราย

4. ฝรั่งเศส จำนวน 5,149,834 ราย
5. รัสเซีย จำนวน 4,666,209 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 111 จำนวน 37,453 ราย