ฉาว!ผู้นำศาสนาร้องสอบศอบต. ใช้ 200 ล้านเอกชนบูรณะมัสยิด 300 ปี หวั่นสูญเสีย

276

ผู้ศาสนาจ.นราธิวาส เข้าร้องเรียนกับ ปปท .เขต9 เกี่ยวกับการใช้งบพัฒนามัสยิด300ปี หรือที่ชาวบ้านเรียก มัสยิดตะโล๊ะมาเนาะ มูลค่าเกือบ 200 ล้านบาทของศอ.บต ที่ไม่ได้ผ่านคนในชุมชน พร้อมตั้งข้อสังเกตุจัดซื้อจัดจ้างจากบริษัทเอกชนที่ไม่มีประสบการณ์ทางโบราณสถาน

ขณะที่ศอ.บตชี้แจงว่า ใช้งบอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งได้โอนให้กก.อิสลามดำเนินการแทนไม่ได้

TPBS