น้ำจากเทือกเขาในลานสกาทะลักเข้าตัวเมืองนครฯ(ดูคลิป)

143

 

6 ธันวาคม ตัวเมืองนครศรีธรรมราช ตกอยู่ในสภาพน้ำท่วมหลังฝนตกยาวนานเป็นเวลา 5 วัน น้ำจากเทือกเขาในลานสกาไหลลงสู่ทะเล ผ่านตัวเมืองนครศรีธรรมราช ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในตัวเมือง

ในคลิป เป็นสภาพน้ำจากคีรีวง ต้นน้ำคลองท่าดี ไหลเข้าสู่ต้วเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม


7619569