แม่ทัพภาค4 สั่งคุมเข้ม!! ชายแดนไทย-มาเลย์ สกัดเชื้อโควิดอันตราย ลามเข้าไทย

51

แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งกองกำลังป้องกันชายแดนพื้นที่ภาคใต้ คุมเข้มแนวชายแดน ไทย-มาเลย์ หลังประเทศเพื่อนบ้าน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียและแอฟริกาใต้ เพิ่มมากขึ้น

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งกำลังป้องกันชายแดนคุมเข้ม ลาดตระเวนแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เฝ้าระวังป้องกันสกัดกั้น ผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านทางช่องทางธรรมชาติ ที่อาจมาพร้อมเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียและแอฟริกาใต้ ที่กำลังแพร่ระบาดในมาเลเซียและพบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอยู่ในขณะนี้ โดยให้เข้มงวดมาตรการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องจริงจัง

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ขณะนี้ได้ใช้กำลังที่มีอยู่เฝ้าตรวจตลอดตามแนวชายแดน ไทย – มาเลเซีย โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้อนุมัติกำลังทหารเพิ่มเติม เพื่อลาดตระเวนแนวเฝ้าตรวจชายแดน และมีการปรับแผนมาตรการป้องกันแนวชายแดนเข้มงวดมากยิ่งขึ้น พร้อมทำความเข้าใจประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้ตระหนักรู้ พร้อมเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังบุคคลที่แอบลักลอบเข้ามาโดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองร่วมกับเจ้าหน้าที่ โดยตลอด 1 ปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และยังไม่พบมีการนำเชื้อจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาโดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรค สำหรับข้อกังวลในช่วงฮารีรายอของพี่น้องมุสลิมที่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีผู้ลักลอบกลับมาจำนวนมากนั้น ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับไว้หมดแล้ว แต่ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นมา

หลังจากที่รัฐบาลมาเลเซียได้ผลักดันให้แรงงานต่างชาติกลับประเทศนั้น พบว่า มีคนไทยเดินทางกลับเข้ามาค่อนข้างน้อยมากประมาณ 400 คนเท่านั้น อาจเป็นเพราะก่อนหน้านี้มีการทยอยเดินทางกลับสู่ประเทศมาก่อนแล้วตั้งแต่มาเลเซียมีการปิดประเทศเมื่อปลายปี 2563 โดยยอดรวมคนไทยที่เข้ากลับมาทั้งถูกต้องและลักลอบมีประมาณ 3 หมื่นกว่าคน แต่หากมีการลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติในช่วงดังกล่าวแล้วหลุดจากชายแดนไปก็จะมี ก็จะมี อสม. ผู้นำชุมชน ดูแลอีกชั้นหนึ่งเพื่อนำเข้ากระบวนการคัดกรองโรคทั้งหมด ซึ่งได้กำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตา หากพบกลุ่มคนต้องสงสัยหรือคนแปลกหน้าในพื้นที่ก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

นอกจากนี้ การดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ถือเป็นสิ่งสำคัญ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโลม ได้แสดงความห่วงใยต่อกำลังเจ้าหน้าที่ทุกนายซึ่งถือเป็นหน้าด่านสำคัญที่ปฏิบัติงานอยู่ตามแนวชายแดน โดยขณะนี้ได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้แก่เจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจตามแนวชายแดนทั้งฝั่ง ไทย-มาเลเซีย และ ไทย-พม่า และให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท รวมถึงการปฏิบัติงานต้องมีการป้องกันตนเองจากเชื้อตามมาตรการที่รัฐกำหนดเพื่อให้มีความปลอดภัยทั่วกัน