จุฬาราชมนตรีประกาศ อีดิ้ลฟิตรี 13 พฤษภาคม 2564 

206

จุฬาราชมนตรีประกาศ อีดิ้ลฟิตรี 13 พฤษภาคม 2564 

วันที่ 11 พฤษภาคม สำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศว่า ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศกูดวงจันทร์ หลังดวงอาทิตย์ตกดิน ปรากฏว่า ในวันเวลาดังกล่าวไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ จึงประกาศให้วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 เชาวาล 1442