โวยข้อสอบกศน. แนะมุสลิมใช้น้ำต้มกระดูกหมูแทนไก่

911
มีการเผยแพร่แบบทดสอบการศึกษา ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกนอกระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีการระบุ ข้อสอบ เรื่องการประหยัด โดยมีคำตอบหนึ่ง ระบุว่า มุสลิมต้มซี่โครงหมูแทนไก่เพราะถูกกว่า ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างกว้างขวางวาสเหมาะควรหรือ ที่นำความเชื่อทางศาสนามาทำในลักษณะนี้