งานสำคัญพี่น้องมุสลิม “วันแห่งอัลกุรอ่าน” ร่วมซื้อโต๊ะจีนร่วมงานเพื่อหารายได้สอนกุรอ่านเยาวชน

463

ขอเชิญร่วมงานการกุศล ซื้อบัตรโต๊ะจีน หารายได้สนับสนุนการจัดค่าย
เพื่ออบรมอัลกุรอาน และจริยธรรมของเยาวชน ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 19.00น. ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
จัดโดย สถาบันอัลกุรอานประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ประธานในพิธี ท่านตันสรีดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ประธานจัดงาน อ.มูฮำหมัดซุกรี่ บัลบาห์
ติดต่อซื้อโต๊ะจีนหรือร่วมบริจาคได้ที่หมาย 081-9354669 หรือ 081-3760968