สถานการณ์ยังรุนแรง!ไทยพบโควิดติดเชื้อใหม่18,901 ตาย147 หายป่วย 18,590

17

ศบค.รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 18,901ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่ 1 เม.ย.2564 จนถึงปัจจุบัน 623,322 ราย และเสียชีวิต 147 ราย รวมยอดตายสะสม 5,221 ราย 

วันที่ 3 ส.ค.2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อจำนวน 18,901 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 18,158 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 743 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 623,322 ราย หายป่วยกลับบ้าน 18,590 ราย หายป่วยสะสม 410,405 ราย ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา 209,039 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิต 147 ราย และ รวมเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน-ปัจจุบัน จำนวน 5,221 ราย