เริ่มแล้ว งาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิ และของดีอีสานใต้ Southern E-san Homali Rice Festival 2017” ที่ จ.สงขลา เดินหน้าฟื้นโครงการ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” เพิ่มช่องทางการตลาด

114

ที่บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิ และของดีอีสานใต้ Southern E-san Homali Rice Festival 2017” โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายเอกศักดิ์ อารยนันท์ พาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับและมีผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

นางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ โดยการเพิ่มปริมาณผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัดให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จะเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสการค้าทำให้อาหารไทยส่งออกได้มากขึ้นด้วย โดยได้มอบหมายให้จังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ รับผิดชอบการพัฒนาด้านการตลาดดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรด้านราคาจำหน่าย หรือจูงใจให้เกษตรกรหันมาผลิตสินค้าข้าวปลอดภัยจากสารพิษ และนำสู่กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีและสุขอนามัยของประชาชน รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความมั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด ให้ผู้ซื้อผู้บริโภคได้รู้จักและมั่นใจในคุณภาพข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และขยายโอกาสการจำหน่ายข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด โดยแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจการค้าข้าวอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับงานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2560 ณบริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP / SMEs/Biz Club จำนวน 40 ราย การจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมงานโดยจัดให้มีนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชและตกแต่งจุดลงนามแสดงความอาลัย การเจรจาธุรกิจ การแสดงบนเวทีกิจกรรมส่งเสริมการขายโปรโมชั่นคืนกำไรลุ้นรับคูปองชิงรางวัล โดยมีการจับรางวัลทุกวัน พบกับนักแสดงมากมาย ได้แก่ จุ๊บ อิทธิกร สาธุธรรม นักแสดงจากช่อง 7 สี แพรวา พัชรี เจ้าของเพลง “ดังปริศนาอักษรใจ” สังกัดแกรมมี่โกลด์ริว จิตสัมผัส พิมพ์ พิมพ์พรรณ นักแสดงสาวมากความสามารถ และการสาธิตการปรุงอาหารด้วยข้าวหอมมะลิ เมนูข้าวผัดเย็นตาโฟทะเลแตก และแซลมอลไรซ์บอล โดยเชฟพุฒิ เชฟมืออาชีพที่มีชื่อเสียงในประเทศ