บรรยากาศการท่องเที่ยวที่อุทยานนกน้ำคูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา ยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ที่ไปล่องเรือดูนกและชมธรรมชาติที่สวยงาม

216

วันที่ 26 มี.ค.60 บรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ จ.สงขลา ในช่วงหน้าร้อนของปีนี้ยังคงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างถิ่น ที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่อุทยานนกน้ำคูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งอาศัยของบรรดานกน้ำ ทั้งนกประจำถิ่นและอพยพมาจากต่างถิ่นเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก และกลายเป็นอีกหนึ่งจุดขายของอุทยานนกน้ำคูขุด จากการสำรวจพบว่ามีนกอาศัยอยู่ถึง 219 ชนิด บริเวณที่จะชมนก คือ เกาะโคบและท่าหิน ซึ่งนั่งเรือไปประมาณ 1 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่เหมาะดูนกช่วงเดือนธันวาคม – เมษายนของทุกปี     นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสกับธรรมชาติของทะเลสาบสงขลา และทะเลบัวกลางน้ำที่สวยงาม รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านที่ออกหาปลาจับสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สำหรับค่าเรือชั่วโมงละ 300 บาท เรือนั่งได้ 6 คน

อุทยานนกน้ำคูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2519 มีพื้นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 277,916 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ อ.เมืองสงขลา อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร อ.ควนเนียงและ อ.กระแสสินธุ์ และมีพื้นที่ส่วนหนึ่งติดต่อกับ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง