พรรคเล็ก ดิ้นพล่าน ไม่เอาบัตรลต.2ใบ ขอเสียง ภท. หนุนยื่น ศาลรธน.แต่โดนปฏิเสธ

41

พรรคเล็ก ดิ้นพล่านเขย่าแก้รธน.ระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบหลังรัฐสภาผ่านวาระสามฉลุย “หมอระวี” เดินเกมดีล “ภท.- ก้าวไกล” ขอเสียงหนุนยื่นศาลตีความ ขณะโฆษก ภท. ปฏิเสธลั่น ไม่เอาด้วย ชี้มันจบแล้ว

วันที่ 10 ก.ย.2564 เวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงกรณีร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ….. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาในวาระที่สามว่า ในส่วนของตนและพรรคเล็กเราลงมติไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมฉบับนี้ แต่เมื่อมติเสียงสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ออกมาแบบนี้แล้ว การดำเนินการต่อไปของพรรคเล็กมีแนวความคิดว่าจะไปยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าเสียงของพรรคเล็กนั้นไม่เพียงพอในการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความตามกฎหมาย เพราะต้องใช้เสียง 1 ใน 10 ของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด หรือ ประมาณ 72 เสียง และมีกรอบระยะเวลาตามกฎหมายที่จะสามารถดำเนินการยื่นได้ภายใน 15 วัน ทั้งนี้หากพรรคเล็กจะยื่นได้จำเป็นต้องอาศัยเสียงของพรรคภูมิใจไทย และพรรคก้าวไกล ที่ได้ลงมติงดออกเสียงไว้ว่าทั้งสองพรรคจะร่วมยื่นด้วยหรือไม่ ซึ่งก็ต้องรอเขาตัดสินใจ และภายใน 15 วันนี้ตนก็จะไปพูดคุยเจรจาประสานกัน

ล่าสุด นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยถือว่าการดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว และต่อข้อถามถึงกรณีที่นพ.ระวี มาศฉมาดล เตรียมเจรจาขอเสียงพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนพรรคเล็กยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความนั้น นายภราดร กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยคงไม่ยื่นรัฐธรรมนูญ เพราะถือว่าทุกอย่างจบแล้ว