มุสลิมบ้านทรายขาว ยกคณะร่วมงานศพเจ้าคุณผัน

3022

เจ้าคุณผัน (พระเทพญาณโมลี) วัดทรายขาว ทุ่งหวัง สงขลา ท่านเจ้าคุณอยู่ในสังคมที่มีทั้งชาวไทยพุทธ และมุสลิม ท่านสงเคราะห์พี่น้องทั้งฝั่ง เวลามีงานอะไร ก็ปรึกษาทั้งสองฝ่าย และมีกรรมการทั้งสองฝ่าย มาร่วมงาน ปกติพี่น้องมุสลิมจะไม่ค่อยไปร่วมงานศพไทยพุทธ แต่งานศพเจ้าคุณผัน มุสลิมมายกหมู่บ้าน ดังภาพ

เฟซประชา หุตานุวัตร โพสต์ระบุว่า ดีงามสยามประเทศ
วันก่อน พี่พงศ์จรัส รวยร่ำ ได้ส่งข่าวพร้อมภาพ คนมุสลิมมางานศพ เจ้าคุณผัน (พระเทพญาณโมลี) วัดทรายขาว ทุ่งหวัง สงขลา ท่านเจ้าคุณอยู่ในสังคมที่มีทั้งชาวไทยพุทธ และมุสลิม ท่านสงเคราะห์พี่น้องทั้งฝั่ง เวลามีงานอะไร ก็ปรึกษาทั้งสองฝ่าย และมีกรรมการทั้งสองฝ่าย มาร่วมงาน ปกติพี่น้องมุสลิมจะไม่ค่อยไปร่วมงานศพไทยพุทธ แต่งานศพเจ้าคุณผัน มุสลิมมายกหมู่บ้าน ดังภาพ
ผมเห็นว่าเรื่องแบบนี้ ควรเป็นข่าว ที่กระจายออกไปให้มาก เพราะเป็นเรื่องดีงามที่มีอยู่ในสยามประเทศ ของเรา เรื่องแบบนี้ ตอนนี้อาจจะเห็นเป็นเรื่องพิเศษ สมัยผมบวช และเคยไปจำพรรษาที่เกาะหาดทรายแก้ว สงขลา ก็ได้ยินเรื่องความร่วมมือร่วมใจของไทยพุทธกับพี่น้องมุสลิม อย่างกลมเกลี่ยว เช่นเวลามีงานวัด ชาวมุสลิมก็จะเอาปลามาช่วยงาน เพราะมีอาชีพประมง เวลามีงานถือศีลอดของชาวมุสลิม พี่น้องไทยพุทธก็จะเอาข้าวไปช่วยงาน
จริงอยู่สังคมไทยยามนี้อยู่ในช่วงวิกฤติ มีปัญหามากมาย แต่เรื่องดีงามก็มีอยู่มากมายเช่นเดียวกัน และเป็นเรื่องที่เราไม่ควรลืม ถ้าจะสร้างสังคมไทยขึ้นใหม่ เรื่องราวดีๆงามๆเหล่านี้ จะเป็นต้นแบบ ให้เราได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบคุณต่าที่พึ่งประสงค์
ประชา หุตานุวัตร
๑๗-๐๙-๒๕๖๔