ผู้ปกครองฟังไว้”มะฮัรแพง” นำไปสู่การทำบาป

6504

สาระหน้ารู้เกี่ยวกับเรื่อง”มะฮัร”

จากปัญหาที่กำลังเป็น ประเด็นในสังคมมุสลิมเราอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง”มะฮัร” ที่ทางฝ่ายพ่อแม่ของหญิงมักจะเรียกมะฮัรที่สูงลิ่ว จนทำให้ฝ่ายชายไม่สามารถหามาสู่ขอได้ผลที่ตามมา คือได้รับความเสียหายจนเกิดเป็นฟิตนะอ์ขึ้นอย่างที่เราเห็นกันเป็นประจำในสังคมบ้านเมืองของเรา เพราะเราไม่ได้เอาชะรีอัตมาเป็น บรรทัดฐานนั่นเองแต่กลับไปเอาค่านิยมของคนต่างศานิกมาเป็นบรรทัดฐานแทน
มะฮัร หมายถึง: ทรัพย์สินเงินทอง หรื