มุสลิมเพชรบุรีจัดงาน”มุสลิมไทยเฟสติวัล” เผยแพร่วิถีมุสลิม บรรยากาศคึกคัก

320
จำลองมัสยิดแสงสีสวยงาม

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-1 เมษายน อบต.ท่าแร้ง ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี และหลายภาคส่วนร่วมกันจัดงาน มุสลิมไทยเฟสติวัล ที่สี่แยกป้อมอฟปร.ท่าแร้งออก ต.ท่าแรง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีการออกร้านอาหารพื้นเมือง นิทรรศการวิถีชาวบ้าน การให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีปฏิบัติของมุสลิม อาทิ วันอีด การถือศีลอด การไปฮัจย์ เป็นต้น การแสดงบนเวที การแสดงดนตรีอาหรับมาเลย์ มีผู้ไปร่วมงานบรรยากาศคึกคัก

จำลองมัสยิดแสงสีสวยงาม
จำหน่ายอาหารพื้นบ้าน
นิทรรศการวิถีมุสลิม
วงมุตตอฟา
การแสดงวิถีพื้นถิ่น