“ก้าวไกล” ปลื้ม! “คณะก้าวหน้า” คว้าชัยอบต.38แห่ง ชี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่

45

เลขาธิการพรรคก้าวไกล แสดงความยินดี คณะก้าวหน้า คว้าชัยชนะ ในการเลือกตั้ง อบต. 38 แห่ง เชื่อจะเห็นปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้ง ในการเมืองระดับชาติ

วันที่ 29 พ.ย.2564 นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีต่อชัยชนะของคณะก้าวหน้าที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั้งหมด 38 แห่งทั่วประเทศ นี่คือปรากฏการณ์ความตื่นตัวของการเมืองท้องถิ่น ที่พี่น้องประชาชนต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นตนเอง ซึ่งการเมืองระดับท้องถิ่นเป็นการเมืองที่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนสามารถใช้ความรู้ ความสามารถและงบประมาณในการพัฒนาได้อย่างเต็มที่

นายชัยธวัชกล่าวว่า พรรค ก.ก.ก็มีนโยบายที่สอดคล้องกับคณะก้าวหน้า คือพยายามผลักดันให้มีการกระจายอำนาจรวมศูนย์ ให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งพรรคก้าวไกลเองกำลังเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. … ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญ

โดยพรรคก้าวไกลมีข้อกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มอำนาจของผู้ว่าฯ นายอำเภอ ในการเข้ามาใช้อำนาจสอบสวนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแทรกแซงท้องถิ่น เกินอำนาจและบทบาทของผู้กำกับดูแล ขัดต่อหลักการกระจายอำนาจและความเป็นอิสระของท้องถิ่นอย่างชัดเจน และ หวังว่าความเข้มแข็งของการเมืองในระดับท้องถิ่นจะสามารถเป็นตัวสะท้อนว่าการเมืองระดับชาติพร้อมเดินไปข้างหน้า และเชื่อว่าเราจะได้เห็นปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้งในการเลือกตั้งระดับชาติ