บรรยากาศงาน ย้อนอดีตเมืองยะลา สองฝั่งคลองสามวัฒนธรรม ตลาดนัดภูมิปัญญา

214

เห็นบรรยากาศงาน ย้อนอดีตเมืองยะลา สองฝั่งคลองสามวัฒนธรรม ตลาดนัดภูมิปัญญา แล้ว อยากเชิญชวนชาวยะลาไปย้อนอดีตเมืองยะลา ว่าเรามีที่มาจากบ้านท่าสาป ก่อนย้ายมาบ้านสะเตง และบ้านนิบง งานเริ่มพรุ่งนี้ 31 มีนาคม 2560 จากตัวเมืองยะลา มุ่งไปทางเรือนจำครับ งานนี้จะจัดที่เชิงสะพานหลังเรือนจำ ที่ๆเคยมีท่าแพ รับส่งคนข้ามคลอง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมจะถูกนำมาเสนอในรูปแบบแสง สี เสียง บนม่านน้ำกึ่งกลางแม่น้ำ ตลอดสามคืน 31 มีนา-2เมษา 2560 จัดโดยเทศบาลตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา เทศบาลนครยะลา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดยะลา  งานดีๆที่ไม่ควรพลาด