ทหารมอบอาคารเก็บกระจูดให้กลุ่มแม้บ้านกลุวอ นราธิวาส

82

เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๑๓๐ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานมอบอาคารเก็บผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากกระจูด พร้อมกับพบปะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และร่วมรับประทานอาหารกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา กลุ่มอาชีพสตรี และประชาชน ณ บ้านกาโมแร ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี น.ท.ธีรวิทย์ ศิริวัลลภ ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๓ พร้อมด้วย ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มอาชีพสตรี และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ