วุ่น!สัปบุรุษมัสยิดมัสยิดดารุ้ลมุตตากีน อ่อนนุช 53 ติดป้ายค้านขายที่ดินวากั๊ฟ

1424

วันที่ 2 เมษายน ตามที่คณะกรรมการมัสยิดมัสยิดดารุ้ลมุตตากีน (เกาะกลาง) อ่อนนุช 53 ประเวศ กทม. เห็นชอบที่จะนำที่ดินวากั๊ฟขอองมัสยิดปขายได้รับการคัดค้านจากสัปบุรุษและผู้ซื้อที่ดินบริจาค มีการติดป้ายคัดค้านการขานที่ดินดังกล่าว และมีการนัดหมายที่จะทำความเข้าใจกันในเวลา 13.00 น. วันนี้

ทั้งนี้ มีผู้บริจาคที่ดินย่านทุ่งครุ ฝั่งธนบุรี ต่อมาผู้บริจาคได้เสียชีวิตผู้จัดการมรดกซึ่งเป็นน้องชายได้ขายที่ดินนำเงินมาให้มัสยิดจำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการมัสยิดชุดเก่าเห็นชอบให้ซื้อที่ดินใกล้มัสยิดเพื่อสร้างศูนย์จริยธรรม ที่ดินราคาทั้งสิ้น 13 ล้านบาทมีสัปบุรุษของมัสยิดช่วยออกเงินส่วนที่ขาดจำนวน 3 ล้านบาท

ต่อมาคณะกรรมการมัสยิดชุดใหม่ได้เห็นชอบให้ขายที่ดินส่วนหนึ่งจำนวน 5 ล้านเพื่อนำเงินไปก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนสอนศาสนากีฟายะห์ฯ ซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของมัสยิด โดยโรงเรียนกีฟายะห์ฯ ได้เปิดสอนนักเรียนมาหลายปีแต่ยังไม่มีใบอนุญาต โดยทางเขตประเวศไม่ออกอนุญาตอาคารดังกล่าว หากจะอนุญาตจะต้องมีการปรับปรุงใหม่ ต้องใช้งบประมาณ 2-3 ล้านบาท แต่หากจะสร้างใหม่จะต้องทุบหลังเดิมใช้งบก่อสร้างประมาณ 10 ล้านบาท คณะกรรมการมัสยิดชุดใหม่จึงเห็นชอบให้ขายที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อนำเงินไปก่อสร้างโรงเรียน ทำให้กรรมการบางส่วนไม่เห็นด้วยได้ลาออก สัปบุรุษส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่า การขายที่ดินวากั๊ฟนั้น ขัดต่อหลักศาสนา

ในการชี้แจงทำความเข้าใจ น้องชายของผู้บริจาคที่มายืนยันว่า ผู้บริจาคประสงค์บริจาคให้มัสยิด ขณะที่ผู้ออกเงินสมทบซื้อที่ดินก็ไม่เห็นด้วย ซึ่งต้องรอดูว่า กรรมการมัสยิดจะดำเนินการอย่างไรต่อไป