อวสาน”ด้วยรักและศรัทธาทีวี”-ปัตตานี ชาแนล เปลี่ยนผู้บริหารใหม่

811

วันที่ 1 เมษายน ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานีโทรทัศน์ ปัตตานี ชาแนล ช่องสถานีโทรทัศน์ของมุสลิม จาก อุมัร สุจิตวรรณศรี บุตรชาย บรรจง โซ๊ะมณี ผู้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียวแห่งแรกของมุสลิม มุสลิมไทยแลนด์ ได้เปลี่ยนมือเป็น นายสถิต ดาโร ผู้ผลิตรายการให้กับ IPM มุสลิมจากทุ่งครุ เข้าบริหารแทน

ปัตตานีชาแนล ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียวจานส้ม IPM เปิดตัวเมื่อกลางปี 2559 แม้ผู้บริหารและผู้ผลิตรายการส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพฯ แต่ใช้ชื่อช่องปัตตานีชาแนง เพื่อสื่อถึงความเป็นมุสลิม รายการหลักๆเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับมุสลิม และอิสลาม วิถีชีวิตมุสลิม และวาไรตี้ ไม่เน้นเรื่องศาสนามากนัก ซึ่งได้รับการตอบรับพอสมควร มีผู้เข้าไปผลิตรายการหลายรายรวมทั้งคนจากยาตีมทีวีและไวท์ชาแนลด้วย

ด้วยสายป่านไม่ยาวนัก การสร้างการรับรู้ต่อผู้ชมยังไม่อยู่ในวงกว้างมากนัก จึงประสบกับปัญหาเหมือนกับทีวีมุสลิมช่องอื่น ที่โฆษณาไม่เข้า อาศัยเงินบริจาคเป็นหลัก ประกอบกับ IPM เป็นช่องดาวเทียมที่มีคนดูน้อยกว่าช่องจานดำ ปัญหาจึงมากกว่าปกติ ช่องปัตตานีที่บริหารโดยอุมัร จึงโบกมือลา และนายสถิต ได้เข้าไปทำสัญญากับIPM แทนอย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่า ผู้บริหารใหม่ของปัตตานีชาแนลจะได้วางรูปแบบสถานีไว้อย่างไร แต่จะเน้นรายการเกี่ยวกับมุสลิมเหมือนเดิม

เป็นอีกช่องหนึ่งที่ถึงกาลอวสาน จากอดีตที่มีช่องมุสลิมหลายช่องที่ล้มหายตายจากไป อาทิ ช่อง MWC IBTV เป็นต้น